Verandermanagement

 

Welkom op de website van AlterEdens, bureau voor organisatie-ontwikkeling en instrumentontwikkeling.

Alter komt van 'to alter' of 'alterare', engels resp. italiaans voor wijzigen of veranderen. Edens is de naam van de eigenaar van het bureau. AlterEgo: de 'andere ik', de persoon die iemand in alles bijstaat of vervangt. Dit is wat AlterEdens beoogt te zijn.

AlterEdens begeleidt veranderingsprocessen binnen gemeenten en andere non profit-organisaties, veranderingen in de startfase, de ontwerpfase of de implementatiefase. AlterEdens onderscheidt zich door altijd de ambitie van de organisatie centraal te stellen en de organisatie- en instrumentontwikkeling in het teken te zetten van wat in die specifieke situatie gerealiseerd moet worden, maatwerk dus! De expertise en instrumenten die daarvoor ingezet worden zijn daar ook op gericht.

AlterEdens gaat bij verandering uit van ‘samenhang', beweging’, ‘evenwicht’ en ‘interactie’. Uit jarenlange ervaring met veranderingen binnen gemeentelijke overheid blijkt dat dit helpt om de verandering ook daadwerkelijk te laten beklijven.

Op de volgende pagina's wordt dieper ingegaan op de visie op veranderen en de opdrachten waar u AlterEdens voor kan inzetten. Bent u geinteresseerd in de aanpak van veranderingsprocessen neem dan contact op met info@alteredens.nl

 

 
           

SAMENHANG
Groei en verandering wordt bereikt wanneer in samenhang wordt gewerkt aan alle veranderaspecten.

BEWEGING
Verandering gaat uit van behoefte aan beweging. Goed reageren of anticiperen is dan de kunst.

EVENWICHT
Besef dat balans nodig is tussen flexibiliteit & stabiliteit, visie & vertaling en ontwerp & ontwikkeling.

INTERACTIE
Interactie, gerichte en gestructureerde actie tussen mensen omdat dit toegevoegde waarde heeft voor de verandering.